Filozofické – Rozum a Štěstí


Některé z pohádek Karla Jaromíra Erbena mají skoro až filosofický charakter. Tak třeba pohádka s názvem Rozum a Štěstí. Velmi stručně v ní jde o toto: Rozum se dohadoval se Štěstím, kdo z nich je důležitější. A protože se nemohli dobrat žádného, jak se dnes říká, konsensu, tak se rozhodli, že si to zkusí na jednom mladém chasníkovi. A tak ten nic netušící mládenec najednou dostal Rozum. Od té chvíle si počínal velice rozumně, brzy to dotáhl až na královský dvůr a ucházel se o princezninu ruku. Jenže potom se objevily komplikace: kvůli intrikám královských hodnostářů měl dokonce přijít o hlavu. Ve chvíli, kdy už kat zdvíhal meč, zasáhlo Štěstí: meč se zlomil a než stačili přinést záložní nástroj, díky dalším šťastným okolnostem byl život našeho hrdiny zachráněn. Dostal půl království a princeznu za ženu. Kdykoli pak se Rozum potkal se Štěstím, vždy musel uctivě ustoupit z cesty.
I my jsme si vědomi, že je sice moudré jednat rozumně, ale chce to mít i trochu toho štístka. Co to ale je, to štěstí? Pouhá náhoda? Nebo pevně daný osud? Nebo zásah vyšší prozřetelnosti? Anebo, jak pravil básník, muška jenom zlatá? Myslete si, co chcete, pro mě je štěstí mít milujícího Boha na nebesích.
(2001-08-31, id=85)

PDF verze článku
Zpět na začátek