Filozofické – Dejte mi pevný bod


Když Archimedes zkoumal mechanické zákonitosti páky, řekl prý: Dejte mi pevný bod a pohnu zeměkoulí. Zdá se mi, že nejen Archimedes, ale snad každý člověk by rád měl nějaký pevný bod. Ne proto, aby hýbal zeměkoulí (i když i tací se najdou), ale aby měl aspoň pevnou půdu pod svýma nohama, aby se neutopil ve zmatcích tohoto světa, aby se nepropadl do deprese.
Hledáme v lásce, v dětech, v kamarádech, v práci, v zážitcích, ve stereotypech – ale obávám se, že marně. Zaujímáme politická stanoviska, řadíme se k pravici či levici. Přikláníme se k ateismu nebo k náboženství. Je lepší nauka křesťanská nebo buddhistická? Autoritativní islám nebo tajemný hinduismus? Co nás vysvobodí z nepříjemné nejistoty? Snad přímočaré teze nějaké sekty? Je toto pevný bod?
Archimedes zeměkoulí nepohnul, a co my? Našli jsme svůj bezpečný přístav? Opravdu pevný bod? To je otázka, kterou kladu sobě i vám.
(2008-10-31, id=97)

PDF verze článku
Zpět na začátek