Manželství a rodina – Tělesné tresty


V některých zemích se čas od času vážně diskutuje o tom, zda by měly být tělesné tresty postaveny mimo zákon. Tedy nejen učitelé ve škole, ale ani rodiče by nesměli své děti plácnout po zadečku. A pokud by se snad toho přece jen dopustili, tak by mohli stanout před soudem.
Je celkem jasné, proč někteří lidé uvažují tímto způsobem. Mnozí rodiče své děti krutě týrají, což je odporné a zavrženíhodné. Pokud by byly tělesné tresty nezákonné, případy týrání by se snáze postihovaly. Jenže takhle jednoduše to vyřešit nelze. Je třeba rozlišovat motivy, které rodiče k trestání vedou. Když táta nebo máma bije dítě v podstatě jen proto, že se neumějí ovládnout, tak jednají zle. Když ale rodiče děcku nařežou po zralé úvaze, s klidnou hlavou a dobrým úmyslem, pak je to něco jiného. Ani dospělí přece nemůžou dělat cokoliv je napadne, a tím spíše děti. Čím nezralejší je člověk, tím hrubší prostředky jsou někdy nutné k jeho vedení. A komu se to nelíbí, ať si představí policisty bez obušků, vojáky bez pušek a vězeňské dozorce, kteří ani při vzpouře nesmí použít násilí. Chtěli byste žít v takovém státě?
(2000-02-28, id=20)

PDF verze článku
Zpět na začátek