Velikonoční – Kterého Krista hledáme?


Kterého Krista hledali učedníci, běžící ke hrobu? Toho jejich Ježíše, lidského společníka?
Nebo toho vzkříšeného, duchovního, který je předchází do věčného života?
A co našli? Ježíše, který vstal z mrtvých a vypadal jako ten jejich starý známý Mistr z Nazaretu. A přece už byl jiný — byl spíš jako z jiného světa, éterická bytost, která nečekaně prochází zavřenými dveřmi, zjevuje se znenadání tu i tam.
Ale to už byl jen takový doslov, který měl za pár týdnů skončit. Kristus se odebral tam, odkud přišel, a své učedníky zanechal zde na zemi s velkým posláním a velkou nadějí.
Kterého Krista hledáme my? Pomocníka v našich aktuálních problémech? Nebo toho, který nám připravuje místa u nebeského Otce?
(2017-04-16, id=263)

PDF verze článku
Zpět na začátek