Velikonoční – Na Velký pátek


Na hřbitovních vratech čtu tabulku s tímto podivným uvítáním:
Co jste vy, to jsme byli my, co jsme my, to budete vy.
Kdo to ale říká? Ti, kdo mají na zde hřbitově trvalé bydliště? Kostry v hrobech a popel v urnách?
Na smutečních oznámeních můžeme někdy číst tento verš:
Já půjdu tam, kam všechna pokolení odešla …
Ale kam?
Jsou to otázky staré jako lidstvo samo.
Uprostřed hřbitova se tyčí k nebi veliký kříž s ukřižovaným Kristem. Ten prý řekl těsně před smrtí jednomu z těch dvou, kteří viseli po jeho boku:
Ještě dnes budeš se mnou v ráji.
Tomu druhému to však neřekl.
(2009-04-30, id=38)

PDF verze článku
Zpět na začátek