Nad Biblí – Naamán jede k léčiteli


Nemoci trápily lidi v každé době. Jestliže i současná moderní medicína je některé choroby krátká, jak omezené musely být možnosti léčení v dávnověku! Když syrský vojevůdce Naamán zjistil, že je stižen malomocenstvím, musel si přiznat, že jeho dny jsou sečteny. Lepra byla – a nakonec stále je – těžkou a obávanou nemocí. Kdo by mohl Naamánovi pomoci?

Vždy ovšem také byli lidé, kteří měli neobvyklé schopnosti – nebo se to o nich alespoň říkalo. K těm se nemocní obraceli, když běžné léčebné prostředky selhávaly. S nadějí se vydávali třeba i na dalekou cestu a za uzdravení byli ochotni zaplatit nemalou sumu – a nejinak je tomu dodnes.

Naamán měl služku, děvče z Izraele, které mu poradilo, aby jel do Izraelské země za Božím prorokem Elíšou. Ten byl znám široko daleko mnoha podivuhodnými činy; snad by byl schopen i uzdravit malomocného. Naamán se tedy vydal na cestu, doprovázen sluhy a obtěžkán penězi. Leč přijetí u Elíši pro něj bylo trpkým zklamáním: Nejenže ho prorok nepozval k sobě do ordinace, ani k němu nevyšel před dům! Jen mu vzkázal po služebném, že se má vykoupat v řece Jordánu.

Takové přijetí, či spíš nepřijetí, bylo pro Naamána potupou. Vždyť on byl pobočníkem samotného syrského krále! A ta rada – vykoupat se v mizerné bahnité řece! Takhle si to tedy Naamán v žádném případě nepředstavoval. Očekával důstojné přijetí, lidský přístup, moudré rady a hlavně nějaký uzdravující rituál. Byl přece ochoten bohatě zaplatit! Namísto toho dostal jen recept na koupel v řece. Jako by mu dnes lékař vzkázal, ať si dá zábal z novin, které si koupí v první trafice. Dělá si snad z něj blázny? Uražen a zklamán se Naamán vydal na zpáteční cestu.

Naštěstí jeho služebníci byli moudřejší než on. Přemluvili ho, aby proroka poslechl, vždyť jeho rada nebyla těžká. Naamán se tedy obrátil k Jordánu, vykoupal se a … byl uzdraven! Vrátil se k Elíšovi, aby mu poděkoval a zaplatil. Až teď se Elíša s Naamánem setkal tváří v tvář, aby mu pověděl, že si jeho vděčnosti váží, ale z darů si nevezme nic, protože Naamána uzdravil sám Bůh.

Naamána totiž neuzdravil prorok, ani léčitel, ani medicína, ani bylinky, ani zábaly, ani dieta, ani homeopatika, ani očišťující rituál, ani ta bahnitá voda v Jordánu. Syrského vojevůdce uzdravil sám Bůh a Naamán se vrátil domů nejen zdravý, ale i s pevnou vírou ve všemocného Hospodina.

(2011-02-28, id=140)

PDF verze článku
Zpět na začátek