Nad Biblí – Rechabeám: král na Boží šachovnici


Za vlády krále Šalomouna zažíval Izrael svůj zlatý věk – žel, brzy se ukázalo, jak křehká to byla prosperita. Po Šalomounově smrti se začali z ciziny vracet staří královi nepřátelé, a co bylo možná ještě horší, doma vybublala na povrch dlouho potlačovaná nespokojenost poddaných s přísným a náročným panovníkem.
V této situaci se ujímá žezla Šalomounův syn Rechabeám a hned ho čeká první obtížná zkouška: má vyhovět žádosti lidu o úlevy z povinností nebo ne? Možná že jeho otec by ve své moudrosti rozhodl na místě bez odkladu, tak jako v případu žen, které se přely o dítě. Rechabeám ale neví a dává si čas na rozmyšlenou, radí se s poradci, a nakonec se rozhoduje velice nemoudře. Neuleví lidu, naopak mu břemena ještě přidá.
Je to až k nevíře, jak mohl moudrý Šalomoun vychovat tak nemoudrého syna! A pak že prý jablko nepadá daleko od stromu! Biblický text nám ale vysvětluje, že ve hře bylo víc než jen Rechabeámova arogance. Ukazuje, že Šalomounův syn byl figurkou ve hře, kterou již dlouho předtím rozehrál ten skutečně nejmoudřejší panovník, totiž sám Bůh Hospodin. Velký Šalomoun nebyl věrný Bohu až do konce svého života, tak jako byl jeho otec David, a proto Bůh rozhodl, že se Šalomounova říše rozpadne, a to hned po jeho smrti. Proto se Rechabeám rozhodl tak, jak se rozhodl, proto se království Izraele navždy rozpadlo. Vskutku, jak praví jedno z biblických přísloví, Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.
(2012-11-04, id=182)

PDF verze článku
Zpět na začátek