Nad Biblí – Podivné Abímelekovo kralování


Demokracie je prý nejlepší formou vlády – a možná, že tomu tak opravdu je. Přesto se někdy i demokraticky zvolený vůdce může stát svému lidu noční můrou. Dvacáté století nám k tomu poskytlo hned několik smutných příkladů.
V dávnější historii pak je zajímavým úkazem Abímelek, syn Gedeónův. Jeho předvolební řeč před šekemskými občany měla výrazně národnostní akcent:
Co je pro vás lepší, aby nad vámi vládlo sedmdesát mužů, samí Jerubaalovci, anebo aby nad vámi vládl jediný muž? Pamatujte, že jsem vaše krev a vaše tělo (Sd 9:2)
V rámci předvolebního boje Abímelek ještě stačil zlikvidovat všechny své protikandidáty. To mohlo být pro voliče důrazným varováním – ale nebylo. Abímeleka prohlásili za svého krále s odůvodněním, že je to přece jejich bratr.
Národnostní nota se ale ukázalo zrádnou. Brzy se našel opovážlivec, který byl šekemským ještě bližším bratrem než Abímelek, a došlo ke vzpouře. Abímelek ji sice krvavě potlačil, ale v boji proti vlastnímu lidu sám přišel o život. Tak skončilo jeho podivné kralování, které žel – anebo spíše díky Bohu – trvalo jen tři roky.
(2013-04-28, id=197)

PDF verze článku
Zpět na začátek