Nad Biblí – Promeškaný oběd


Když v neděli jdeme na bohoslužbu, nevíme, co nás přesně v kostele či modlitebně čeká. Víme ale docela dobře, kdy budeme opět zpátky doma, a jsme rádi, když do oběda třeba ještě ledacos stihneme.
V 9. kapitole Nehemjášovy knihy čteme o bohoslužbě, která trvala neobvykle dlouho. Nejdříve se četl tři hodiny zákon, poté následovalo vyznání hříchů. To trvalo rovněž tři hodiny. Pak následovala Levity vedená modlitba – ta také nebyla zrovna stručná – její zápis vyplňuje téměř celou 9. kapitolu Nehemjášovy knihy.
Možná jsme zvědaví, zda účastníci oné bohoslužby stihli aspoň večeři. Jenže oni měli den postu.
Také bychom se mohli ptát, zda byl v chrámu zajištěn alespoň pitný režim. Oni se ale nejspíš ani o to moc nestarali. Prožívali totiž zvláštní, mimořádný den. Po mnoha letech opět slavili předepsané svátky. Po mnoha letech chtěli opět začít dodržovat Boží zákon. Chtěli se znovu zalíbit Bohu a spoléhat na jeho ochranu. Byl to den duchovního probuzení.
Asi je netrápilo, že tehdy nestihli ani oběd, ani nic z toho, co obvykle v sobotu dělali. Stačili ale udělat něco podstatně důležitějšího – obnovit smlouvu se svým Bohem.
(2014-10-04, id=227)

PDF verze článku
Zpět na začátek