Nad Biblí – Jak rozumět Bibli


Bible je pěkně tlustá kniha – není divu, vždyť jsou to vlastně sebrané spisy různých autorů z různých dob, které všechny nějakým způsobem vyprávějí o Bohu. Celá Bible obsahuje kolem jednoho tisíce stránek.
Pak jsou jiné knihy, které nám pomáhají Bibli porozumět, a těch je veliké množství. Biblické slovníky, komentáře a další pomůcky by jistě zaplnily knihovnu o několika sálech a možná i patrech.
Při celém tomto bohatství podpůrných materiálů bychom neměli zapomenout na to, co připomněl apoštol Pavel svým čtenářům v Korintu:
Náš dopis nemá jiný smysl, než jak mu sami rozumíte, když ho čtete. (2Kor 1:13)
A o chvíli později říká:
Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň ano i ne! (2Kor 1:18)
Proto neberme Písmo svaté jako nějakou šifru, kterou je třeba vyluštit, ale jako otevřený dopis. Bible nemlží: říká-li ano, pak to znamená ano, říká-li ne, znamená to prostě a jasně ne. Na toto jednoduché pravidlo bychom měli pamatovat ještě před tím, než sáhneme po nějakém výkladu či komentáři.
(2014-10-10, id=229)

PDF verze článku
Zpět na začátek