Nad Biblí – Co bylo dřív: Víra nebo zázrak?


Jistě jste se někdy už setkali s touto legrační otázkou: Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
Položím vám podobnou: Co bylo dřív, víra nebo zázrak? Zkusme se nad touto otázkou zamyslet ve světle kratičkého příběhu, který je zaznamenán ve 4. kapitole Janova evangelia. Poslouchejme pozorně:
Nějaký královský služebník vyhledal Ježíše s prosbou o návštěvu u svého umírajícího syna. Ježíš mu odpověděl: Neuvidíte-li zázraky, neuvěříte. Na návštěvu ovšem nešel, jen služebníku řekl: Vrať se domů, tvůj syn je živ! Ten člověk se tedy vydal na zpáteční cestu, neboť uvěřil Ježíšovu slovu.
Ještě na cestě se potkal se svými sluhy, kteří mu radostně běželi naproti se zprávou, že syn se uzdravil. Ukázalo se, že náhlé zlepšení jeho stavu nastalo právě ve chvíli, kdy Ježíš řekl: Tvůj syn je živ. A uvěřil královský služebník i všichni v jeho domě. (volně podle Jan 4:46-54)
V příběhu čteme o víře a zázraku. Co bylo dřív? Co je příčina a co následek? Projděme si příběh tentokrát pozpátku:
Služebník a jeho dům uvěřili, protože se stali svědky zázračného uzdravení. Ježíš ovšem ono dítě uzdravil, protože ho o to jeho otec ve víře prosil. Takže nejdřív byla víra?
Co když královský služebník věřil právě pro skutky, který Ježíš už předtím vykonal? Pak by to znamenalo, že nejdřív byly zázraky. Onen služebník ovšem tyto činy nemusel vidět sám osobně, dost možná, že o nich jen slyšel – a těm zprávám uvěřil…
Nechme dalšího spekulování. Zdá se mi že s vírou a zázraky je to právě tak jako s kuřetem a vejcem.
(2014-11-09, id=232)

PDF verze článku
Zpět na začátek