Nad Biblí – Jako sám sebe


Miluj bližního svého jako sám sebe – to je podle slov Ježíše Krista druhé největší přikázání, hned po přikázání o lásce k Bohu.
Jako sám sebe… ač to může znít divně, vzorem pro lásku k bližnímu je naše sebeláska. To není nerozumné, natož zvrácené – vždyť jak bychom mohli udělat něco dobrého pro přítele, neumíme-li to udělat pro sebe?
V starozákonních knihách nalezneme příklad člověka, který měl někoho jiného rád jako sám sebe.
Jónatan přilnul celou duší k Davidovi, zamiloval si ho jako sebe sama. (1 Sam 18:1)
Jak se Jónatanova láska k Davidovi projevovala? Přimlouval se za něj u svého otce Saula, bránil jej před jeho prchlivostí, za což si vysloužil otcův hněv. Jistě ho to mrzelo, ale trápil se i pro Davida, vždyť ho měl rád jako sám sebe.
Když později Jónatan zemřel v bitvě, David na něj vzpomínal slovy:
Stýská se mi po tobě, můj bratře Jónatane, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen. (2 Sam 1:26)
Takovou stopu po sobě zanechal člověk, který miloval druhého jako sám sebe.
(2015-05-10, id=246)

PDF verze článku
Zpět na začátek