Nad Biblí – Píseň písní


Biblická kniha Píseň písní, které se také někdy říká Píseň Šalomounova, je na první pohled milostnou poezií. Čtenář si právem může klást otázku, jak to jde dohromady s vroucí zbožností, kterou je jinak celá Bible prosycena?
Také vykladači a překladatelé Písma se proto někdy snažili hledět na tyto verše i druhým pohledem. Motiv zamilovanosti mezi mužem a ženou se jim zdál být příliš obyčejným na to, aby ospravedlnil zařazení tohoto textu do kánonu Písma svatého. Přestože báseň místy přímo čiší erotikou, anebo snad právě proto, snažili se ji vysvětlovat ve smyslu novozákonního obrazu Krista – ženicha a církve – nevěsty. Pro zajímavost si připomeňme, že opačný zásah provedl Josef Věromír Pleva, když odkřesťanštil příběh o Robinsonu Crusoe, neboť byl podle jeho názoru pro českého čtenáře příliš náboženský.
Čtenář Bible se však Písně písní nemusí bát. Není třeba se pohoršovat nad odvážnými popisy lidského těla ani utíkat do duchovních výšin vztahu Krista a Církve. Jen si povšimněme si, jak jsou oba milenci zaujatí jeden druhým, jak jsou svým protějškem úplně fascinováni. Právě toto vyjití ze sebe, obrácení své nepředstírané pozornosti k bližnímu a v posledu k samotnému Bohu, je tou lekcí, kterou si z Písně písní můžeme vzít.
(2015-06-21, id=249)

PDF verze článku
Zpět na začátek