Nad Biblí – Zhoubný strach


Na podobenství o hřivnách se můžeme dívat z různých úhlů. Nechme nyní stranou zvídavou otázku, co vlastně byly ty hřivny, ale povšimněme si, co bylo příčinou selhání jednoho ze tří služebníků. Není to těžké odhalit – on sám řekl, proč svoji hřivnu zakopal – měl totiž strach.
Zatímco druzí dva služebníci se nebáli riskovat a se svými hřivnami začali podnikat, tento bojácný a ustrašený služebník svou hřivnu raději ukryl – pravda, ukryl ji dobře, ale přece to bylo špatně.
To on řekl o svém pánu, že je tvrdý člověk, kterého je třeba se bát – ale nemuselo to tak dopadnout. Ani ne tak onen pán, jako spíš služebníkův strach způsobil, že se teď opravdu měl čeho bát. Při zúčtování mu pán vskutku ukázal svou tvrdou tvář. Jakoby si tento nešťastný služebník vyvolal právě to, čeho se bál.
Byl označen za špatného a líného a my v příběhu vidíme, že jeho lenost byla způsobena právě tím ochromujícím strachem. Ustrašený a do sebe uzavřený služebník je nám varovným příkladem člověka, který nakonec přišel i o to málo, co měl.
(2017-11-19, id=270)

PDF verze článku
Zpět na začátek